Kancelaria Adwokacka. Adwokat Alicja Danielewska-Podolak

40-029 Katowice ul. Reymonta 6/4, tel. +48 322025122 kontakt: adwokat@danielewska.pl
43-190 Mikołów ul. Okrzei 29, tel. +48 513068810 kontakt: mikolow@danielewska.pl

Usługi prawne:
dedykowane dla
Firm
i Instytucji
dedykowane dla
Jednostek Samorządowych
dedykowane dla
Klientów indywidualnych

 
Oferujemy profesjonalne i wyspecjalizowane usługi w zakresie obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego. Zmieniające się prawo powoduje powstawanie wątpliwości w zakresie stosowania norm i przepisów prawnych dotyczących ustroju samorządu terytorialnego dla tego, równolegle z ofertą stałej obsługi prawnej na zlecenie urzędów gmin oraz powiatów, opracowujemy różnorodne opinie prawne w sprawach budzących wątpliwości w wykładni prawa samorządowego. Nasza praca i wydawane opinie mogą ustrzec jednostki samorządu terytorialnego przed nieprzyjemnymi konsekwencjami błednej interpretacji prawa oraz pomagają w rozwiązywaniu niejednokrotnie skomplikowanych prawnych stanów faktycznych. Użytek wynikający z opinii prawnej, mającej na uwadze potwierdzenie przyjętego przez pracowników samorządowych stanowiska prawnego, jest kluczowy dla sprawnego funkcjonowania samorządu. Wszystkich zainteresowanych udzieleniem pomocy prawnej w celu rozwiązania skomplikowanych stanów prawnych zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.


Do zakresu działalności kancelarii należą w szczególności sprawy:

1.Obrót nieruchomościami:

 • udzielanie porad w zakresie warunków prawnych zawarcia skutecznych umów (m.in. kupna-sprzedaży nieruchomości, ustanawiania, zmian i wykreślenia służebności, hipotek) i gromadzenia niezbędnej dokumentacji w tym zakresie,
 • pomoc w wypełnianiu formularzy wniosków i reprezentowanie w postępowaniu wieczystoksięgowym,
 • inne sprawy z zakresu prawa rzeczowego (np. ochrona własności i posiadania, zasady korzystania i zniesienie współwłasności).

2. Prawo rodzinne:

 • rozwód, separacja, umowy majątkowe małżeńskie, podział majątku pomiędzy małżonkami,
 • sprawy o alimenty na rzecz dzieci lub współmałżonka,
 • powierzenie, ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej oraz ustalenie lub zmiana kontaktów rodziców z dziećmi.

3. prawo gospodarcze:

 • zakładanie, przekształcanie i rozwiązywanie spółek osobowych i kapitałowych, wypełnianie formularzy wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • udzielanie porad w zakresie zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej i wypełniania wniosków zgłoszeniowych,
 • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych,
 • sądowe i egzekucyjne dochodzenie świadczeń pieniężnych od dłużników.

4.Prawo ubezpieczeniowe:

 • formułowanie pism odwołujących się od decyzji towarzystw ubezpieczeniowych w szczególności w zakresie przyznania i wysokości odszkodowania także na etapie postępowania likwidacyjnego tak w zakresie szkód rzeczowych jak i osobowych,
 • pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach samochodowych w dochodzeniu odszkodowań jak i zadośćuczynienia za doznane uszczerbki na zdrowiu.

5. Prawo karne:

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym oraz reprezentowanie w postępowaniu wykonawczym,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym i dochodzenie należnych im praw w tym postępowaniu.

6. Prawo administracyjne:

 • formułowanie odwołań od decyzji administracyjnych i reprezentowanie w postępowaniu przed wszystkimi organami i instytucjami.

7. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • opiniowanie i formułowanie umów ze stosunku pracy, ich zmian i rozwiązywania,
 • reprezentowanie pracowników i pracodawców w sporach ze stosunku pracy,
 • odwołania od decyzji ZUS w sprawach ubezpieczeń społecznych i reprezentowanie ubezpieczonych w postępowaniu sądowym.

8. Prawo Autorskie:

 • formułowanie pism i reprezentowanie stron w sprawach naruszenia i ochrony praw autorskich w szczególności dotyczących ochrony i naruszania praw autorskich za pośrednictwem sieci inetrnetowej, zawieranie ugód w tym zakresie.

9. Inne sprawy cywilne:

 • formułowanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,
 • wykonanie zobowiązań,
 • sprawy spadkowe (m.in. przyjęcie, odrzucenie, dział spadku, testamenty, zachowek),
 • inne.